Opis Projekta

Izrađen je vebsajt za antiaging tretmane na engleskom, nemačkom i slovenačkom jeziku. Google oglasima (na pomenutim jezicima) smo “dovodili” zainteresovane posetioce na vebsajt i konvertovali ih u klijente tekstualnim i vizuelnim (fot-video) prezentacijama. Zadovoljan rezultatima, isti klijent nas je angažovao i za promociju luksuznog hotela na teritoriji Slovenije. Za Aleksandar hotel je napravljena i strategija razvoja u 4 faze kao i uputstvo za promociju u ugostiteljstvu koju su izvršavale kolege iz Slovenije sa pod našim nadzorom i usmerenjem.


Share

Detalji